Duurzaamheid

Duurzaamheid door CO2-reductie

ARP streeft naar een duurzamere wereld. Binnen onze mogelijkheden willen wij als organisatie een bijdrage leveren. ARP is in het bezit van een CO2-bewust certificaat niveau 3. Ons managementsysteem voor CO2-bewust handelen voldoet aan niveau 3 van het handboek CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat helpt om CO2 te reduceren. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot, worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze pagina geven we inzicht in onze CO2-footprint, de doelstellingen en de wijze waarop we de doelstellingen willen behalen.

Download hier ons CO2-bewust certificaat niveau 3.

Doelen en maatregelen tot en met 2020

Het doel is om in 2020 onze CO2-uitstoot relatief met 30% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies).

Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

 • Inkopen van groene stroom (windkracht, waterkracht of zonne-energie) van Nederlandse oorsprong
  Tussenstand november 2020: Alle locaties van ARP Nederland draaien inmiddels op 100% Nederlandse groene stroom. Deze groene stroom bestaat uit windkracht en zonne-energie.
 • Verminderen elektraverbruik door onder andere led-verlichting en groene IT-middelen toe te passen.
  Tussenstand november 2020: Alle locaties van ARP Nederland zijn inmiddels zo goed als volledig omgebouwd van conventionele verlichting naar led-verlichting. Nog 65 units moeten vervangen of omgebouwd te worden. Ook zijn er sensoren geplaatst waar mogelijk zodat verlichting niet onnodig brandt. Groene IT-middelen passen we zoveel mogelijk toe op alle locaties. Bij aanschaf van nieuwe IT wordt er specifiek gelet op duurzaamheidsspecificaties en -keurmerken.
 • Terugdringen van het brandstofverbruik door het stimuleren van zuinige leaseauto’s en te sturen op zuinig rijgedrag.
  Tussenstand november 2020: Het oorspronkelijke maatregelenpakket is aangepast door de Covid-19 pandemie. Het brandstofverbruik is aanzienlijk gedaald door Covid-19 de afgelopen periode. Ook zal Covid-19 leiden tot structureel minder gebruik van voertuigen door de verdere integratie van moderne IT-communicatiemiddelen binnen onze bedrijfsprocessen. Dit resulteert in het terugdringen van ons brandstofverbruik. Er is aanvullend een nieuw maatregelenpakket ontwikkeld wat beter aansluit bij het huidige tijdperk. Onder doelen en maatregelen 2021-2022 is dit verder uitgewerkt.
 • Het wagenpark gedeeltelijk elektrificeren.
  Tussenstand november 2020: Inmiddels zijn vier laadpunten gerealiseerd op het parkeerterrein van onze hoofdlocatie. Hierdoor kunnen we ons wagenpark eenvoudiger elektrificeren.

Doelen en maatregelen 2021-2022

Het doel is om in 2022 onze CO2-uitstoot relatief met 35% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies).

Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

 • Terugdringen van elektraverbruik door:
  o Onze locaties volledig te voorzien van led-verlichting;
  o Aantoonbaar energiezuinige IT-middelen structureel toe te passen.
 • Terugdringen van gasverbruik door:
  o Het isoleren van warmwaterleidingen- en appendages;
  o De aanvoertemperatuur van cv-water automatisch te regelen op basis van buitentemperatuur;
  o De opstarttijd van cv-installaties te regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.
 • Terugdringen van brandstofverbruik door:
  o Het ontwikkelen en implementeren van een mobiliteitsbeleid met als doel de aanschaf van zuinige voertuigen te stimuleren;
  o Toekomstige leaseauto’s voorzien van energiezuinige banden;
  o Stimuleren van zuinig rijden door het verbruik per kwartaal per medewerker te berekenen.
 • Het wagenpark gedeeltelijk elektrificeren door:
  o Het inzetten van volledig- of deels elektrische auto’s met als doel om 10% van het wagenpark te elektrificeren.

CO2-footprint 2019

Verdeling CO2-uitstoot 2019 naar categorie (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Voortgang CO2-reductie 2017-2019 (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Samenwerking

ARP heeft samengewerkt met experts van KVGM en De Duurzame Adviseurs om het managementsysteem te beoordelen, te onderhouden en continu te verbeteren.

Ook is ARP aangesloten bij en levert een bijdrage aan de Stichting Nederland CO2 Neutraal: https://nlco2neutraal.nl/

Daarnaast is ARP aangesloten bij het platform Duurzame Leverancier: https://www.duurzameleverancier.nl/

Verder worden onze CO2-prestaties en ambities gedeeld op de website van SKAO:
https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Bechtle_Management_B_V