Duurzaamheid

Duurzaamheid in al onze facetten

ARP streeft duurzaamheid na in al haar facetten. Om ook op het gebied van CO2-uitstoot stappen te kunnen zetten, is om te beginnen de CO2-footprint berekend. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. ARP is ook in het bezit van een CO2-bewust certificaat niveau 3. Op deze pagina geven we inzicht in de CO2-footprint, de doelstellingen en de wijze waarop we de doelstellingen willen behalen.

CO2-bewust certificaat niveau 3

Sinds 2019 zijn wij in het bezit van een CO2-bewust niveau 3 certificaat. Bekijk hier het certificaat.

 

De CO2-footprint

Onderstaand een overzicht van de veroorzakers van CO2-uitstoot.

CO2 uitstoot

*Uitstoot van geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is.

Duidelijk is dat elektriciteit en de brandstoffen gelieerd aan het wagenpark de belangrijkste veroorzakers zijn van CO2-uitstoot.

Beleid

ARP heeft het volgende beleid gedefinieerd aangaande het verbeteren van de CO2-uitstoot:

“Op basis van inzicht in energie- en brandstofverbruik, en daaraan gelieerde CO2-uitstoot, structurele maatregelen realiseren om zowel de verbruiken als de CO2-uitstoot aanzienlijk terug te dringen.”

 

Doelen en tussenstanden

Het doel is om in 2020 de CO2-uitstoot relatief met 30% terug te dringen. Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

  • Inkopen van groene stroom (windkracht, waterkracht of zonne-energie) van Nederlandse oorsprong om daarmee de scope 2 emissie gelieerd aan elektraverbruik te reduceren tot 0.
    Tussenstand november 2019: ARP koopt vanaf 1 januari 2020 Nederlandse groene stroom in.
  • Verminderen elektraverbruik door onder andere LED verlichting en groene IT-middelen toe te passen.
    Tussenstand november 2019: ARP is in 2019 gestart met het gefaseerd vervangen van conventionele verlichting door LED-verlichting. Inmiddels is een aanzienlijk deel van ons bedrijfspand voorzien van LED-verlichting, zowel binnen als buiten. Dit vervangingsprogramma wordt in 2020 vervolgd met als doel om ons volledige bedrijfspand te voorzien van LED-verlichting. Ook worden groene IT-middelen zoveel mogelijk toegepast binnen onze organisatie. Bij inkoop wordt specifiek gelet op verbruik en gerelateerde keurmerken.
  • Terugdringen van het brandstofverbruik door het stimuleren van gebruik van zuinige leaseauto’s en te sturen op zuinig rijgedrag, waarbij onder andere het goed controleren van de bandenspanning wordt gestimuleerd. Daarmee wordt ten doel gesteld om 5% minder brandstof te verbruiken, hetgeen leidt tot een relatieve reductie van 3% aan CO2-uitstoot.
    Tussenstand november 2019: ARP werkt momenteel aan beleid om zuinige leaseauto`s verder te stimuleren. Ook wordt er geregeld aandacht besteed aan zuinig rijgedrag en juiste bandenspanning.

 

Samenwerking

ARP heeft samengewerkt met experts van KVGM om de footprint te realiseren en heeft zich daarnaast aangesloten bij het platform ‘Duurzame Leverancier’: https://www.duurzameleverancier.nl. Dit platform heeft een aantal handige tools die gebruikt kunnen worden om de CO2-uitstoot te reduceren. Daarnaast worden de CO2-prestaties en ambities gedeeld op de site van SKAO: www.skao.nl.