#
Onze aanpak voor een succesvolle IT strategie

Workforce Enablement

Organisaties met tevreden medewerkers hebben een hogere klanttevredenheid. En dát resulteert vervolgens in een hoger bedrijfsresultaat. Reden genoeg om in te zetten op tevreden werknemers, ofwel Workforce Enablement. Een goede workforce creëer je samen met je hele organisatie. In onze aanpak werken we in drie stappen naar Workforce Enablement. 

Wat is Workforce Enablement?

De term 'Workforce Enablement' is bedacht door Forrester. Het is een gegeven dat de behoeften van je medewerkers, (je workforce) continu veranderen. Het doel van Workforce Enablement is inspelen op die telkens veranderende behoeften. Zo verhoog je de werknemerstevredenheid én het bedrijfsresultaat. Workforce Enablement heeft dus veel voordelen.

Maar wanneer zijn de medewerkers van je organisatie nu tevreden? Onderzoek toont aan dat medewerkers het meest tevreden zijn wanneer ze zich zo voelen:

  • Productief - ze kunnen hun werk doen;
  • Gefaciliteerd - ze vinden dat hun organisatie hen helpt om zich op hun belangrijkste taken te focussen;
  • Verbonden - ze voelen zich verbonden met hun werk, collega’s en klanten.

In 3 stappen van crisis naar Workforce Enablement

De toekomstige werkplek is in een stroomversnelling gekomen door de wereldwijde crisis. Als organisatie moet je tegenwoordig inspelen op disrupties en flexibel om kunnen gaan met toekomstige ontwikkelingen. Veranderingen zijn vaak het gevolg van externe invloeden, zoals de pandemie of security hacks. Veel bedrijven beschouwen deze ontwikkelingen echter als ''quick fixes''. 

Uit de wereldwijde crisis vallen enkele leerpunten te trekken voor de toekomst. Elke ontwikkeling heeft invloed op de organisatie in zijn geheel. Hoe kijk je naar het grote geheel? Welke verdere veranderingen moet je organisatie op korte of lange termijn doorvoeren om je medewerkers tevreden te houden? En hoe blijf je groeien als organisatie? Om dit te realiseren moet er een nieuw beleid komen met hernieuwde doelstellingen en innovatieve oplossingen.

ARP_stap_1.png

Stap 1:
Crisisbeheersing/ Quick fix

Identificeer de gebieden die onmiddellijke aandacht vereisen om bedrijfskritieke activiteiten te behouden en je klanten te blijven bedienen.

ARP_stap_2.png

Stap 2:
De vaart erin houden

De quick fix is vaak de ommekeer voor een organisatie en het startpunt om veranderingen aan te pakken. Optimaliseren en doorpakken zijn de volgende stappen.

ARP_stap_3.png

Stap 3:
Duurzame verandering

Processen en werkmethodes opnieuw beoordelen, evalueren, bijstellen en waar nodig opnieuw ontwikkelen.

ARP Workforce Enablement assessment

ARP Workforce Enablement (WFE) is onze methodiek om inzichtelijk te krijgen waar een organisatie staat op het gebied van digitalisatie. Ook worden toekomstige wensen bekeken. De vervolgstap is het succesvol implementeren van IT oplossingen. 

Dit doen we door de gewenste verandering vanuit het 'waarom' te benaderen. Het is een continu proces, waarbij we zowel de werkwijze als de cultuur onder de loep nemen. Deze methodiek is ook toepasbaar in situaties waarin er een oplossing is geïmplementeerd, maar nog niet voldoende wordt gebruikt.

Onze solution specialisten zorgen voor een succesvolle implementaite van al onze oplossingen en diensten. Ons uitgangspunt is verandering. Technologie is slechts de geboden oplossing.

Start hier
Streamer_MR_ARP_assesment.png
#

Meer weten?

Neem contact op met Anouk Offermanns, Consultant Workplace & Mobility.