Duurzaamheid

Duurzaamheid door CO2-reductie

ARP streeft naar een duurzamere wereld. Binnen onze mogelijkheden willen wij als organisatie een bijdrage leveren. ARP is in het bezit van een CO2-bewust certificaat niveau 3. Ons managementsysteem voor CO2-bewust handelen voldoet aan niveau 3 van het handboek CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat helpt om CO2 te reduceren. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot, worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze pagina geven we inzicht in onze CO2-footprint, de doelstellingen en de wijze waarop we de doelstellingen willen behalen.

Download hier ons CO2-bewust certificaat niveau 3 (Nederlands):

Download certificaat (NL)

Download hier ons CO2-bewust certificaat niveau 3 (Engels):

Download certificaat (Eng)
CO2 reductie symbool.jpg

Doelen en maatregelen 2021 - 2022

Het doel is om in 2022 onze CO2-uitstoot relatief met 35% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies).

Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

 • Terugdringen van elektraverbruik door:
  • Onze locaties volledig te voorzien van led-verlichting;
   Tussenstand mei 2021: Alle locaties van ARP Nederland zijn inmiddels zo goed als volledig omgebouwd van conventionele verlichting naar led-verlichting. Nog 65 units moeten vervangen of omgebouwd worden. De planning wordt momenteel gemaakt. Ook zijn er sensoren geplaatst waar mogelijk zodat verlichting niet onnodig brandt
  • Aantoonbaar energiezuinige IT-middelen structureel toe te passen.
   Tussenstand mei 2021: Groene IT-middelen passen we zoveel mogelijk toe op alle locaties. Bij aanschaf van nieuwe IT wordt er specifiek gelet op duurzaamheidsspecificaties en -keurmerken.
 • Terugdringen van gasverbruik door:
  • Het isoleren van warmwaterleidingen- en appendages;
   Tussenstand mei 2021: Alle warmwaterleidingen- en appendages zijn geïnventariseerd. Op dit moment wordt in samenwerking met onze installateur aan een oplossing gewerkt.
  • De aanvoertemperatuur van cv-water automatisch te regelen op basis van buitentemperatuur;
   Tussenstand mei 2021: Deze maatregel is inmiddels gerealiseerd. Er zijn buitensensoren geplaatst waardoor de aanvoertemperatuur van ons cv-water automatisch wordt geregeld op basis van de buitentemperatuur.
  • De opstarttijd van cv-installaties te regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.
   Tussenstand mei 2021: Momenteel wordt in samenwerking met onze installateur aan een oplossing gewerkt.
 • Terugdringen van brandstofverbruik door:
  • Het ontwikkelen en implementeren van een mobiliteitsbeleid met als doel de aanschaf van zuinige voertuigen te stimuleren;
   Tussenstand mei 2021: Het mobiliteitsbeleid is nog in ontwikkeling.
  • Toekomstige leaseauto’s voorzien van energiezuinige banden;
   Tussenstand mei 2021: Deze maatregel is inmiddels gerealiseerd. Bij de aanvraag van een nieuwe leaseauto wordt specifiek gelet op en gevraagd naar energiezuinige banden. Dit is een vereiste tijdens het aanvraagproces. De leasemaatschappijen waar wij mee samenwerken zetten energiezuinige banden in, waarbij ook wordt gelet op veiligheid van de bestuurder en inzittenden.
  • Stimuleren van zuinig rijden door het verbruik per kwartaal per medewerker te berekenen.
   Tussenstand mei 2021: In het tweede kwartaal 2021 zijn wij de competitie ‘Zuinigste rijder 2021’ gestart. Ieder kwartaal wordt het verbruik per leaseauto berekend en hieruit ontstaat een top 3 met meest zuinige rijders. Er zijn verschillende prijzen te winnen.
 • Het wagenpark gedeeltelijk elektrificeren door:
  • Het inzetten van volledig- of deels elektrische auto’s met als doel om 10% van het wagenpark te elektrificeren.
   Tussenstand mei 2021: Inmiddels is 5,6% van ons wagenpark volledig elektrisch. Als we hybride auto`s meetellen, dan is 11,1% van ons wagenpark inmiddels volledig- of deels elektrisch. Dit percentage gaat de komende periode nog verder stijgen. Hiermee is deze maatregel inmiddels behaald.

Doelen en maatregelen tot en met 2020

Het doel is om in 2020 onze CO2-uitstoot relatief met 30% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies). Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

 • Inkopen van groene stroom (windkracht, waterkracht of zonne-energie) van Nederlandse oorsprong.
  Eindstand december 2020: Alle locaties van ARP Nederland draaien inmiddels op 100% Nederlandse groene stroom. Deze groene stroom bestaat uit windkracht en zonne-energie.
   
 • Verminderen elektraverbruik door onder andere led-verlichting en groene IT-middelen toe te passen.
  Eindstand december 2020: Alle locaties van ARP Nederland zijn inmiddels zo goed als volledig omgebouwd van conventionele verlichting naar led-verlichting. Nog 65 units moeten vervangen of omgebouwd te worden. Ook zijn er sensoren geplaatst waar mogelijk zodat verlichting niet onnodig brandt. Groene IT-middelen passen we zoveel mogelijk toe op alle locaties. Bij aanschaf van nieuwe IT wordt er specifiek gelet op duurzaamheidsspecificaties en -keurmerken.
 • Terugdringen van het brandstofverbruik door het stimuleren van zuinige leaseauto’s en te sturen op zuinig rijgedrag.
  Eindstand december 2020: Het oorspronkelijke maatregelenpakket is aangepast door de Covid-19 pandemie. Het brandstofverbruik is aanzienlijk gedaald door Covid-19 de afgelopen periode. Ook zal Covid-19 leiden tot structureel minder gebruik van voertuigen door de verdere integratie van moderne IT-communicatiemiddelen binnen onze bedrijfsprocessen. Dit resulteert in het terugdringen van ons brandstofverbruik. Er is aanvullend een nieuw maatregelenpakket ontwikkeld dat beter aansluit bij het huidige tijdperk. Onder doelen en maatregelen 2021-2022 is dit verder uitgewerkt.
   
 • Het wagenpark gedeeltelijk elektrificeren.
  Eindstand december 2020: Inmiddels zijn vier laadpunten gerealiseerd op het parkeerterrein van onze hoofdlocatie. Hierdoor kunnen we ons wagenpark eenvoudiger elektrificeren.

CO2-footprint 2020

CO2-footprint-2020.png (1).jpg

Verdeling CO2-uitstoot 2020 naar categorie (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Duurzaamheid - op basis van FTE.jpg
Duurzaamheid - op basis van omzet.jpg

Voortgang CO2-reductie 2017-2020 (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Duurzaamheid - scopes 2020.jpg

Verhouding scopes 2020 (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

CO2-footprint 2019

Co2-footprint-2019.png.jpg

Verdeling CO2-uitstoot 2019 naar categorie (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

co2 op basis van FTE.png.jpg
co2 op basis van omzet.png.jpg

Voortgang CO2-reductie 2017-2019 (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Projecten

Om de CO2-uitstoot bij projecten zo beperkt mogelijk te houden, passen we hier ook de maatregelen van de organisatie toe.

Samenwerking

ARP heeft samengewerkt met experts van KVGM en De Duurzame Adviseurs om het managementsysteem te beoordelen, te onderhouden en continu te verbeteren.

Ook is ARP aangesloten bij en levert een bijdrage aan de Stichting Nederland CO2 Neutraal: https://nlco2neutraal.nl/ 

Verder worden onze CO2-prestaties en ambities gedeeld op de website van SKAO:
https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Bechtle_Management_B_V