#
Referentiecase

Device as a Service example: Veiligheidsregio Limburg-Noord

De veiligheidsregio Limburg-Noord is erop gericht om inwoners en bezoekers van Noord- en Midden-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises. Qua oppervlakte is de veiligheidsregio Limburg-Noord één van de grootste in de Nederland. Samen met overheid en tal van (internationale) hulpverlenende organisaties focust de veiligheidsregio op haar hoofdtaken voorkomen, bestrijden en herstellen.

Om deze hoofdtaken uit te kunnen voeren met alle betrokken instanties, is het noodzakelijk om haar volledige IT omgeving op orde te hebben, waardoor er op elk moment, vanaf iedere locatie en op ieder tijdstip een bijdrage geleverd kan worden aan een veilige samenleving. ARP heeft de veiligheidsregio geholpen om haar verouderde IT omgeving naar een hoger niveau te tillen, en dat midden in de coronacrisis! Een resultaat waar we trots op zijn.

Benieuwd hoe we dit voor elkaar hebben gekregen met ons DAAS businessmodel? Klik op de knop en bekijk de volledige referentiecase.

#

Meer weten?

Neem contact op met Niels Pauel, Teamleider Outside Sales.