#
Blog

De toekomst van IT in de zorg

Onlangs hebben wij samen met onze zusterorganisatie Bechtle een roundtable georganiseerd, "One device” voor zorgmedewerkers.  Uit verschillende zorgorganisaties kwamen experts samen om te discussiëren over de implementatie van nieuwe technologieën en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Deze roundtable bood diepgaande inzichten en waardevolle perspectieven op het gebruik van smart devices, beveiligingsvraagstukken, en de toekomst van mobiele oplossingen in de zorg. Deze terugblik biedt een overzicht van de belangrijkste punten van ons roundtable-evenement.

Wearables en wetgeving

Wouter Seinen van Samsung trapte de sessie af met een presentatie over de rol van wearables in de zorgsector. Het ging onder andere over CE-wetgeving en regelgeving. Voor sommige zorginstellingen kunnen wearables een uitkomst bieden, mits ze voldoen aan de juiste certificeringen. Dit brengt echter ook hogere kosten met zich mee; een gecertificeerd apparaat kan aanzienlijk duurder zijn dan een consumententoestel. Desalniettemin is databeveiliging een belangrijk aspect voor Samsung.

Beveiliging van smart devices

Een belangrijk aandachtspunt tijdens deze discussie was de beveiliging van smart devices. Er werden kritische vragen gesteld over de veiligheid en het risico op diefstal van deze apparaten, wat ook kan leiden tot datalekken. De mogelijke toepassing van Samsung Knox voor databeveiliging werd hierop besproken, en de noodzaak om open-source oplossingen te overwegen voor bredere implementatie.

Technologie in de ouderenzorg

Een deelnemende zorgorganisatie bracht de uitdagingen naar voren van het toepassen van nieuwe technologieën in de ouderenzorg. Er is veel potentieel voor het gebruik van mobiele oplossingen zoals Samsung DeX. Echter zijn er ook zorgen over privacy en het gevoel van 'meekijken' bij ouderen die langer thuis blijven wonen. De adoptie van technologie in deze sector verloopt soms moeizaam.

Mobile First en Mobile Only-strategieën

De roundtable ging verder met een discussie over 'Mobile First' en 'Mobile Only'-strategieën. Samsung's Xcover 6 Pro, dat DeX-compatible en HIX-gecertificeerd is, werd als voorbeeld genoemd. Er werd gesproken over de toekomstige beschikbaarheid van AI-toepassingen in de Nederlandse taal vanaf Q4 2024, wat een aanzienlijke impact kan hebben op de communicatie met bijvoorbeeld dementerende ouderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is.

Use case: Archipel en Samsung DeX

Een interessante use case werd gepresenteerd door Peter en Mirna van Archipel, waarin zij hun ervaringen met de POC van Samsung DeX binnen hun organisatie bespraken. Hieruit kwamen enkele belangrijke inzichten en uitdagingen naar voren die zij ondervonden tijdens hun digitaliseringstraject.

De uitdagingen van vele devices

Peter en Mirna beschreven hoe zorgmedewerkers vaak meerdere devices bij zich dragen, wat niet meer van deze tijd is. Met de zorg die steeds mobieler wordt, is het noodzakelijk om efficiëntere oplossingen te vinden. In 2023 onderging Archipel een grote digitaliseringsslag, waarbij ze overstapten van Citrix naar een volledig cloudgebaseerde omgeving. Dit hield in dat alle medewerkers, zowel op persoonlijk als gedeeld niveau, gebruik gingen maken van laptops of Surface-apparaten.

Adoptie van nieuwe technologieën

Een belangrijke uitdaging bij de digitalisering was de adoptie van nieuwe technologieën. Deze verliep niet zonder slag of stoot. Er werd te weinig nadruk gelegd op adoptie, waardoor er nu nog een inhaalslag gemaakt moet worden. De snelheid waarmee de technologie werd geïmplementeerd leidde tot problemen, vooral omdat de adoptie voornamelijk op techniek was gebaseerd en niet op de gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers.

Het belang van goede ondersteuning en training werd dus benadrukt. Bij Archipel zijn er nu meerdere digicoaches actief om de medewerkers te ondersteunen.

Beheersbaarheid en mobiele werkomgeving

Het gebruik van gedeelde devices bracht inlogproblemen met zich mee. Om dit te adresseren, heeft Archipel de Knox Authentication Manager ingezet voor eenvoudig in- en uitloggen. Hoewel deze oplossing gevalideerd en beschikbaar is, geeft een andere deelnemende organisatie aan dat verdere ontwikkeling nodig is in combinatie met Intune.

Daarnaast bleek het gebruik van Surface-apparaten voor bepaalde toepassingen, zoals het maken van foto’s in de wondzorg of bij overgewicht, niet praktisch. Medewerkers gingen daarom over op het gebruik van persoonlijke devices zoals mobiele telefoons.

Samsung DeX: voordelen en discussies

Men ziet DeX als een groot voordeel. Er loopt echter nog een discussie over het gebruik van gedeelde devices versus het geven van een eigen device aan iedere medewerker. De vraag blijft waar de knip gelegd moet worden: wie krijgt een eigen toestel en wie niet?

Tijdens de sessie werd ook besproken hoe de devices thuis gebruikt kunnen worden, waarbij men al voorzieningen heeft getroffen. Er werd gevraagd hoe DeX zich verhoudt tot Surface, met name vanwege het gebruik van twee besturingssystemen. Deze zorg werd weerlegd door te stellen dat 90% van de gebruikers het verschil niet eens merkt. De implementatie van DeX bij Archipel verliep zeer natuurlijk en er waren nauwelijks vragen over het besturingssysteem.

Shared devices en ZZP'ers

Voor ZZP'ers die slechts twee diensten draaien, biedt het gebruik van shared devices specifieke uitdagingen. Momenteel wordt er geen ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) opgezet op gedeelde devices omdat er risico’s zijn als men niet uitlogt. Een proof of concept (POC) met Samsung Xcover6 pro in combinatie met Samsung DeX, is nu ingezet voor medewerkers die aan bed staan en 40 uur draaien.

De ervaringen van Archipel met Samsung DeX tonen aan dat hoewel er nog uitdagingen zijn, de voordelen van een mobieler en beter beheersbaar systeem duidelijk zichtbaar zijn. Doorlopend aandacht voor adoptie, ondersteuning en verdere ontwikkeling zal cruciaal zijn voor het succes van deze technologie in de zorg.

Roundtable discussie

Een belangrijk discussiepunt was of het werken met één device zou leiden tot meer tijd voor zorgverlening. Een deelnemer was sceptisch en dacht dat dit eerder tot meer administratie zou leiden. Andere deelnemers waren positiever, mits de inrichting van de systemen goed geregeld is.

De conclusie van de roundtable was duidelijk: de overgang naar minder devices per zorgmedewerker kan tijd en kosten besparen, zowel voor de zorgverleners als voor de IT-afdeling. Echter, de succesvolle implementatie hiervan vereist zorgvuldige planning, training, en de juiste ondersteunende tools.

Toekomstvisie

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de zorgsector, aangedreven door technologische innovaties. Onze roundtable heeft aangetoond dat er veel potentie is, maar ook dat er nog veel vragen zijn die beantwoord moeten worden. Het beheer van devices en de adoptie van nieuwe technologieën blijven aandachtspunten.

We kijken uit naar de verdere ontwikkeling van deze oplossingen en blijven in gesprek met zorgprofessionals om ervoor te zorgen dat onze IT-oplossingen optimaal aansluiten bij hun behoeften en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de besproken onderwerpen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

#

Meer weten?

Neem contact op met Sander Wijnen, Business Developer