#
Infographic

Slimme Documentherkenning

Documenten met een vaste structuur, zoals facturen, zijn al goed te herkennen. Dankzij de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) kan de computer steeds complexere patronen herkennen en in context plaatsen: slimme documentherkenning. Dat schept mogelijkheden om met gespecialiseerde herkenningstools ook documenten met een minder vast stramien te gaan herkennen.

Infographic downloaden