#
Event

Apple-devices in de moderne werkplek

Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je Apple-devices wil toevoegen aan de moderne werkplek?

Die vraag stond centraal tijdens het gezamenlijke event van ARP en Bechtle op 23 maart, waar ruim 60 mensen bij aanwezig waren. Aan bod kwam onder andere wat het voor de IT-afdeling betekent om Apple-devices te implementeren, uit te rollen en te beheren. Tijdens de panelsessie wakkerden we met diverse stellingen een onderlinge discussie aan. Zo had het event een fijne en leuke afwisseling van trends, open discussies en interactie.

Key take-aways
 

  • Er zijn minder obstakels in het beheren en uitrollen van iOS, iPadOS en macOS dan gedacht. Met de juiste device manager oplossing, of een combinatie van een device manager met diverse tools en integraties, overkom je quasi alle obstakels.
     
  • Aandragers van keuzevrijheid als optie in de moderne werkplek komt steeds vaker vanuit HR, dan vanuit IT. HR ziet deze extra mogelijkheid als goede oplossing om nieuwe krachten aan te trekken en bestaand personeel aan zich te binden.
     
  • De live demo liet zien dat een eindgebruiker in slechts een paar minuten zijn/ haar werkdevice gebruiksklaar kan hebben, zelfs in omgevingen die hoofdzakelijk uit Microsoft oplossingen bestaan.

Meer informatie of samen sparren?

Heb je nog aanvullende vragen over de toevoeging van Apple-devices in jouw moderne werkplek?

Neem dan contact op met Ricardo van Moll, Business Developer Apple.

Paneldiscussie bracht de tongen los

Een belangrijk onderdeel van het event was de panelsessie. Ons 4-koppige panel bestond uit collega's van ARP, Bechtle en Apple. Om een discussie op gang te brengen, toonden we 4 stellingen. De stellingen gingen over employee choice (oftewel het bieden van keuzevrijheid rondom devices), duurzaamheid, toegankelijkheid en security.

Vooral bij een stelling over employee choice en duurzaamheid kwam er een leuke, interactieve discussie op gang. Rondom employee choice werd er volop gediscussieerd over waarom keuzevrijheid wel of juist niet aangeboden zou moeten worden door werkgevers. Deelnemers gaven aan dat ze dit wenselijk vinden, maar dat het niet altijd toepasbaar is. In de zaal leefde het idee dat budget, privacy en het gebruik van bepaalde applicaties voor blokkades zou (kunnen) zorgen. De panelleden gaven aan dat er vaak meer mogelijk is dan gedacht – en nodigde de deelnemers uit om met een 1-op-1 sessie hier dieper op in te gaan.

Op het gebied van duurzaam ondernemen kan de IT-afdeling ook het verschil maken, vond het publiek. Als zij IT-middelen en –producten anders gaan inzetten, dan worden zij onderdeel van de oplossing en kunnen zij zich ook zodoende positioneren binnen de organisatie.

#

Meer weten?

Neem contact op met Ricardo van Moll, Business Developer Apple